27/01-23 Brandvæsnet blev tilkaldt til Smedebakken i Tønning

Fredag klokken 11:30 blev Sydøstjyllands Brandvæsen station Brædstrup tilkaldt til Mindre forurening mindre spild på Smedebakken i Tønning lidt udenfor Brædstrup.

Ved ankomst til stedet viser det sig, at der var tale om spild af hydraulikolie fra en lastbil, hvor en slange var sprunget.

Brandvæsnet påbegyndte oprydningsarbejdet og kunne forlade stedet igen efter noget tid.