18/11-23 Brand i Restaurant på Vesterbrogade: Flere til Observation for Røgforgiftning

FOTO: Arkivfoto

Hurtig Indsats Begrænser Skader

København, 18. november 2023 – Lørdag aften udbrød der brand i en restaurant beliggende på Vesterbrogade ved Vesterbros Torv, hvilket førte til hurtig intervention fra Hovedstadens Beredskab. Brandvæsnet blev alarmeret og ankom hurtigt til stedet, hvor de effektivt fik kontrol over flammerne.

Effektiv Håndtering af Situationen

Brandfolkene på stedet arbejdede målrettet med at sikre, at ilden ikke spredte sig yderligere. Deres primære fokus var på ventilationsanlægget, som de tjekkede grundigt for eventuel brandspredning. Dette skridt var afgørende for at forhindre, at situationen forværredes.

Røgspredning skaber bekymring

En betydelig mængde røg spredte sig til de overliggende lejligheder, hvilket skabte bekymring blandt beboerne. Brandvæsnet tog straks hånd om situationen og sørgede for, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger blev iværksat for at beskytte beboerne og deres ejendom.

Ambulance tilkaldt til potentielle røgforgiftede

Som en forholdsregel blev der rekvireret en ambulance til stedet. Ifølge Hovedstadens Beredskab var der behov for at observere 2-3 personer for mulig røgforgiftning. Det var et forebyggende tiltag for at sikre, at de påvirkede personer modtog rettidig og passende pleje.