19/11-23 Brand i Garage på Søvej i Vejle

Brandvæsenet rykkede hurtigt ud til brand i garage i Vejle

Vejle Brandvæsen blev søndag eftermiddag kaldt ud til en brand i en garage på Søvej i Vejle.

Hændelsen, der fandt sted kl. 15.31, krævede en hurtig og effektiv indsats fra brandvæsenets side.

 

Hurtig reaktion ved alarmopkald:

Efter at have modtaget anmeldelsen om branden, reagerede Vejle Brandvæsen prompte.

Brandvæsenets beredskab blev straks sat i værk, og holdet var hurtigt fremme på Søvej, hvor situationen krævede øjeblikkelig handling.

 

Effektiv slukningsindsats:

Ved ankomsten påbegyndte brandvæsnet straks slukningsarbejdet.

Deres professionelle og effektive indsats sikrede, at branden blev holdt under kontrol, og yderligere skade på ejendommen og omkringliggende områder blev forhindret.